معرفی بخش نوروز
Avatar
ارمغان فائزی

درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز

لایه خشک، نازک و بیرونیِ پیاز را از آن جدا کنید، با قیچی به تکه های ریز تقسیم کنید. سطح …