معرفی بخش پوشاک
Avatar
ارمغان فائزی

طراحی روی تی شرت

وسایل لازم را تهیه کنید. دو تکه چسب کاغذی ببرید و مانند عکس با فاصله از هم روی تی شرت …

Avatar
ارمغان فائزی

آموزش پاکتی کردن شلوار

دمپای شلوار یا شلوارک را ۱۲ سانتیمتر به سمت بیرون تا کنید. آن قسمتی از دمپا را که در مرحله …

Avatar
ارمغان فائزی

دستمال سر ستاره نشان درست کنید

روی پاکنِ مداد یک ستاره بکشید . با کاتر یا چاقو، دور ستاره را در بیاورید تا فقط خود ستاره …

Avatar
ارمغان فائزی

درست کردن وصله برای آستین لباس

وسایل لازم را تهیه کنید.از چرم مصنوعی که دارید، ۲ قلب یک اندازه با قیچی جدا کنید. روی قلب ها …