معرفی بخش کیف و کفش
آزاده تجویدی
آزاده تجویدی

ساخت یک کیف دستی زنانه

دو تکه مربع شکل از چرم مصنوعی تان را٬ هر کدام به اندازه ۵۰*۵۰ سانتیمتر ببرید. سپس این دو تکه …