معرفی بخش نیازمند فضای کار

فضای اختصاصی دلنشین توی محیط گرم خانه برای ساخت یک اثر زیبا

آزاده تجویدی
آزاده تجویدی

برای اتاق خواب کودکتان جاکتابی درست کنید

به صورت اجمالی٬ جاکتابی که می خواهید درست کنید٬ چنین شکل و ابعادی دارد. پنل های ۳۰*۸۰ را مطابق شکل …

Avatar
ارمغان فائزی

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

ابتدا با پیچ گوشتی، نشیمنگاه صندلی را در بیاورید. مقوای محکمی را زیر نشیمنگاه چوبی که از صندلی جدا کرده …

آزاده تجویدی
آزاده تجویدی

طرز ساخت طاقچه چوبی آشپزخانه

چوب هایتان را به کمک اره به اندازه هایی که در عکس مشخص شده ببرید. روی تخته بورد را علامت …