معرفی بخش عروسک سازی
Avatar
ارمغان فائزی

با رول مقوایی دستمال کاغذی، عروسک مینیون درست کنید

ابتدا داخل مقوای دستمال کاغذی را با روزنامه پر کنید، این کار به شخصیتی که می سازید، استحکام و وزن می دهد. …

آزاده تجویدی
آزاده تجویدی

خرگوش های جورابی بسازید

لنگه جوراب را بر عکس می کنیم و از نوک پنجه تا نرسیده به پاشنه جوراب را از وسط با …