وسایل لازم
  • کاغذ یا مقوا
  • اسفنج
  • رنگ آکریلیک یا جوهر
مراحل ساخت
1
clouds_93_7_22_s1

    روی یک کاغذ طرح ابر را بکشید و آن را ببرید تا الگوی شما آماده شود.

2
clouds_93_7_22_s2

  الگو را روی پایین ترین نقطه ی کاغذ نقاشیتان بگذارید و اسفنج آغشته به رنگ را روی مرز ابر و کاغذ نقاشی بزنید. برای ابر بعدی٬ جای الگو را عوض کنید و کمی هم بالاتر از دفعه قبل بگذارید. فقط مراقب باشید ابر دوم روی ابر اول کشیده نشود.

clouds_93_7_22_f

    در انتخاب رنگ کاغذ و رنگ آکریلیک خلاقیت و سلیقه خودتان را به کار ببرید. مثلا در عکس بالا٬ می بینید که از کاغذ تیره و رنگ سفید استفاده شده است.   apple-one.com.ua/ bestcool.com.ua/ slowtorrent.com

منابع
  • clare-buswell.blogspot.co.uk
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.