وسایل لازم
  • پارچه طرح دار
  • پارچه ساده
  • تور
  • قیچی
  • نخ
  • سوزن
  • سوزن ته گرد
  • چرخ خیاطی
  • پنبه
مراحل ساخت
1
doll-pillow-tutorial1

پارچه گلدار را به شکل مربع و در اندازه مورد نظرتان ببرید. با سوزن ته گرد دور تا دور پارچه را مطابق عکس، تور بزنید.

2
doll-pillow-tutorial3

با چرخ خیاطی تور را روی لبه های پارچه بدوزید.

3
doll-pillow-tutorial4

پارچه ساده را به اندازه پارچه طرحدار ببرید.

4
doll-pillow-tutorial5

 پارچه ساده را روی پارچه تور دوزی  شده قرار دهید و با سوزن ته گرد آن ها را بهم وصل کنید.

5
doll-pillow-tutorial6

دو پارچه را با چرخ خیاطی بهم بدوزید. فضای کوچکی را باز بگذراید تا از آنجا کوسن را با پنبه پر کنید.

6
doll-pillow-tutorial7

لبه های کوسن را مطابق عکس برش بزنید.

7
doll-pillow-tutorial8

کوسن را به روی اصلی اش برگردانید.

8
doll-pillow-tutorial9
9
doll-pillow-tutorial10

داخل کوسن را از پنبه پرکنید.

10
doll-pillow-tutorial11

فضای باز کوسن را با نخ و سوزن بدوزید.

منابع
  • www.craftaholicsanonymous.net
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.