وسایل لازم
  • پارچه کتان
  • تور
  • نخ
  • سوزن
  • چرخ خیاطی
  • قیچی
مراحل ساخت
1
how-to-make-fabric-bows1

   الگوی پاپیون را از اینجا دانلود کنید. الگو را روی پارچه پیاده کنید و آنرا ببرید. یکبار دیگر اینکار را تکرار کنید.

2
how-to-make-fabric-bows2

دو پارچه ای که در مرحله قبل جدا کردید را روی هم بیاندازید، طوریکه روی پارچه ها بهم باشد. با چرخ خیاطی دور تا دور کار را با فاصله از لبه پارچه چرخ کنید، قسمتی که در عکس با سوزن علامت زده شده را چرخ نکنید.

3
how-to-make-fabric-bows3

لبه اضاف پارچه را ببرید، دقت کنید که روی دوخت پارچه نروید.

4
how-to-make-fabric-bows4

پارچه را برگردانید و آن قسمتی که ندوخته بودید را نیز بدوزید.

5
how-to-make-fabric-bows5

وسط پارچه را گره بزنید، طوریکه درزی که در مرحله قبل دوختید، زیر گره بیفتد و دیده نشود.

6
how-to-make-fabric-bows6

در آخر پاپیون را به کش توری بدوزید. شما می توانید از این پاپیون ها در رنگ ها و اندازه های مختلف درست کنید.

منابع
  • www.craftaholicsanonymous.net
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.