وسایل لازم
  • کیف پارچه ای(می توانید آماده تهیه کنید یا خودتان درست کنید)
  • ابر
  • اکرلیک
  • کاتر
  • کاغذ
مراحل ساخت
1
retro-sunnies-case1

طرحی که دوست دارید را روی کاغذ بکشید، سپس با کاتر روی خطوط طرحتان بکشید . در این خودآموز طرح یک عینک را می بینید.

2
retro-sunnies-case2

کاغذی که شیشه عینک را رویش کشیدید، جدا کنید و باقی طرح را روی کیف پارچه ای بگذارید.

3
retro-sunnies-case3

با رنگ و ابر،  پارچه را رنگ کنید.

4
retro-sunnies-case4

قاب عینک را که در مرحله اول با کاتر مشخص کرده بودید، از کل طرح کاغذی جدا کنید.

5
retro-sunnies-case5

شیشه های کاغذی عینک را روی کیف پارچه ای و در جای مناسب بگذارید.

6
retro-sunnies-case6

با ابر و رنگ، فضای خالی الگو که دسته های عینک را شکل می دهد، رنگ کنید.

منابع
  • www.craftaholicsanonymous.net
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.