وسایل لازم
  • کارتون مقوایی
  • خلال دندان
  • منگنه
  • گواش
  • قلمو
  • قیچی
  • مداد
مراحل ساخت
1
cardboardcactus1

اشکال بالا را روی یک تکه مقوای جعبه کارتون بکشید و با قیچی جدا کنید.

2
cardboardcactus2

دو طرف تکه مقوایی که مستطیلی است را  روی هم قرار دهید و منگنه کنید. با قیچی دو برش کوچک روی یکطرف آن بدهید.

3
cardboardcactus3

مطابق عکس، خلال دندان ها در جای مناسب قرار دهید.

4
cardboardcactus4

روی تنه کاکتوس، با قیچی برش های کوچکی بزنید و تکه های دایره ای را در برش هایی که ایجاد کرده اید، قرار دهید.

5
cardboardcactus5

با گواش و قلمو، کاکتوستان را رنگ کنید.

منابع
  • http://krokotak.com
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.