وسایل لازم
  • چرم مصنوعی یا طبیعی 70 سانتیمتر
  • دکمه قابلمه ای بزرگ
  • چسب حرارتی یا چسب مایع قوی
  • قیچی
  • نخ
  • سوزن
مراحل ساخت
1
diyipadcase-supplies

وسایل لازم را تهیه کنید.

2
diyipadcase-1

مانند عکس، پارچه چرمی را ببرید.

3
diyipadcase-2

دو طرف کیف را بدوزید.

4
diyipadcase-3

 یک تکه مثلثی کوچک از چرم ببرید و زیر دکمه، روی در کیف بچسبانید. دکمه را با چسب قوی، سر جای مناسب بچسبانید .

منابع
  • inhonorofdesign.com
نظرات
پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود و ما هرگز به شما هرزنامه ارسال نخواهیم کرد.